Monthly Archives: November 2013

S KAWAII HAPPY HOBBY at PWFA

download adobe master collection cs6

Tagged , , , , , , , , , |

Fashion Xperience Seminar

ทาง PWFA ได้เกียรติจากคุณพลอย ชัญญา โตกฤษณะ brand manager จากทาง Club 21 ผู้ดูแลแบรนด์ Comme des Garcons มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสายงาน Fashion เรียกว่างานนี้ นักเรียน PWFA ได้รับความรู้และประสบการณ์ดีๆ ไปกันเต็มที่เลยทีเดียว adobe photoshop cs6 download

Video 9

microsoft software downloads