D3 Dressmaking Upper Intermediate


ระยะเวลาเรียน 120 ชั่วโมง

  • 1. เข้าใจการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บ ชุดสูท เสื้อโค้ต
  • 2. เข้าใจการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บ เสื้อผ้าเด็ก และ เสื้อผ้าบุรุษ
  • 3. เรียนรู้เทคนิคการวางผ้าและการตัดเย็บ
  • 4. ตัดเย็บชุดจริงตามโจทย์ที่สถาบันกำหนด

( ทั้งนี้เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับบุคคลและตามสมัยนิยม )


Rate this post
This entry was posted in DRESSMAKING. Bookmark the permalink.
  • HIGHLIGHTS