Fashion Xperience Event OCT 31 2013-2
Fashion Xperience Seminar

ทาง PWFA ได้เกียรติจากคุณพลอย ชัญญา โตกฤษณะ brand manager จากทาง Club 21 ผู้ดูแลแบรนด์ Comme des Garcons มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสายงาน Fashion เรียกว่างานนี้ นักเรียน PWFA ได้รับความรู้และประสบการณ์ดีๆ ไปกันเต็มที่เลยทีเดียว


adobe photoshop cs6 download